Schattingen/Expert

Voor al uw waardebepalingen kan u terecht bij Erwin Beutels.

Erwin heeft een bouwtechnische opleiding aan de hogeschool in Diepenbeek behaald, en tevens in diverse bouwfirma’s een functie van projectcoördinator uitgeoefend. Bovenop een vastgoedopleiding en een driejarige opleiding als vastgoedexpert werd hij in 2009 beëdigd in het register van vastgoedexperts binnen KAVEX.

Een waardebepaling kan noodzakelijk zijn in volgende situaties

 • Voor verkoop van onroerende goederen
 • Bij aangifte van een nalatenschap/ successieaangifte
 • Voor uittreden uit onverdeeldheid/echtscheiding
 • Bij de inbreng van het onroerend goed in een vennootschap
 • Gerechtelijke expertises

Toelichting:
Elk vastgoed is uniek. Daarbij wordt, na de aanvraag van de schatting/taxatie, uw onroerend goed onderworpen aan een grondige controle en wordt er rekening gehouden met volgende aspecten:

 • Ligging ( bestemmingsgebied: woongebied, agrarische gebied,…)
 • Grondoppervlakte ( Breedte/diepte verhouding )
 • Aard van het onroerend goed ( villa, appartement, bouwgrond,… )
 • Type woning ( Open, -halfopen, gesloten bebouwing )
 • Zijn er erfdienstbaarheden gevestigd
 • Bouwjaar ( rekening houdende met eventuele renovatiewerken )
 • Bewoonbare oppervlakte van de woning
 • Afwerkingsgraad ( vloerplaatprijsberekening )
 • Onderhoud
 • Slijtage/vetusteit
 • Tuinaanleg
 • ABEX index
 • Verkoopbaarheid of venaliteit op de markt. Dit is een zéér belangrijke factor inzake
 • waardebepalingen. Dit aspect geeft een klare kijk op de actuele vastgoedmarkt rekening
 • houdende met de positieve en negatieve aspecten van het onroerend goed in kwestie.

Onze uitgebreide berekeningsmethode omvat alle bovenstaande elementen die prijsbepalend zijn, inclusief de toepassing van prijscoëfficiënten per type ruimte, want voor ons is er een prijsverschil tussen een kruipruimte, een kelder en een volledig uitgeruste keuken. Als expert wordt tevens alle deskundigheid aangewend om tot een correcte samenstelling van de waarde te komen. Kortom kan je het volgende stellen:

“Je schat geen waarde, je berekent ze”